Pogoji

Uvod

Ti standardni pogoji spletnega mesta, napisani na tej spletni strani, bodo upravljali vašo uporabo te spletne strani. Ti pogoji se bodo v celoti uporabljali in bodo vplivali na vašo uporabo te spletne strani. Z uporabo tega spletnega mesta ste se strinjali, da sprejemate vse tukaj zapisane pogoje. Te spletne strani ne smete uporabljati, če se ne strinjate s katerim koli od teh standardnih pogojev za spletno mesto.

Mladoletniki ali osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati te spletne strani.

 

Pravice intelektualne lastnine

Poleg vsebine, ki jo imate v skladu s temi pogoji, je JSC Oxon Technologies in / ali njegovi dajalci licenc lastnik vseh pravic intelektualne lastnine in materialov, ki jih vsebuje to spletno mesto.

Omejena licenca vam je odobrena samo za ogled gradiva na tej spletni strani.

 

Omejitve

Izrecno ste omejeni na vse naslednje

  • objavljanje kakršnega koli gradiva spletnega mesta v katerem koli drugem mediju;
  • prodajo, podlicenciranje in / ali kako drugače trženje materiala spletnega mesta;
  • javno izvajanje in / ali prikazovanje kakršnega koli gradiva spletnega mesta;
  • uporabo tega spletnega mesta na kakršen koli način, ki škoduje ali bi lahko škodoval temu spletnemu mestu;
  • uporabo tega spletnega mesta na kakršen koli način, ki vpliva na dostop uporabnika do tega spletnega mesta;
  • uporaba tega spletnega mesta v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na kakršen koli način lahko škoduje spletnemu mestu ali kateri koli osebi ali poslovnemu subjektu;
  • sodelovanje pri kakršnem koli pridobivanju podatkov, zbiranju podatkov, pridobivanju ali kakršni koli drugi podobni dejavnosti v zvezi s tem spletnim mestom;
  • uporabo tega spletnega mesta za kakršno koli oglaševanje ali trženje.

Dostop do določenih področij tega spletnega mesta vam ni dovoljen, JSC Oxon Technologies pa vam lahko kadar koli po popolni presoji omeji dostop do katerega koli področja tega spletnega mesta. Vsi uporabniški ID in geslo, ki jih imate za to spletno mesto, so zaupni in tudi vi morate ohraniti zaupnost.

 

Vaša vsebina

V teh splošnih pogojih spletnega mesta »Vaša vsebina« pomeni vsako zvočno, video besedilo, slike ali drugo gradivo, ki ga izberete za prikaz na tem spletnem mestu. S prikazovanjem svoje vsebine podeljujete JSC Oxon Technologies neizključno, nepreklicno in nepreklicno licenco po vsem svetu, ki jo je mogoče uporabljati, reproducirati, prilagoditi, objaviti, prevesti in distribuirati v vseh medijih.

Vaša vsebina mora biti vaša in ne sme posegati v pravice tretjih oseb. JSC Oxon Technologies si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila odstrani katero koli vašo vsebino s tega spletnega mesta.

 

Brez garancij

To spletno mesto je na voljo “takšno, kot je”, z vsemi napakami, denarni tok JSC pa ne daje nobenih izjav ali jamstev kakršne koli vrste, povezane s tem spletnim mestom ali gradivi, ki jih vsebuje to spletno mesto. Prav tako se nič na tem spletnem mestu ne bo razlagalo kot svetovanje.

 

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru družba JSC Oxon Technologies, niti kateri koli od njenih uradnikov, direktorjev in zaposlenih ne bo odgovoren za kar koli, kar izhaja iz ali je kakor koli povezano z vašo uporabo te spletne strani, ne glede na to, ali je takšna odgovornost pogodbeno določena. Denarni tok družbe JSC, vključno z njegovimi uradniki, direktorji in zaposlenimi, ne odgovarja za posredno, posledično ali posebno odgovornost, ki izhaja iz ali je kakor koli povezana z vašo uporabo te spletne strani.

 

Odškodnina

S tem v celoti pokrivate denarni tok družbe JSC iz in za katero koli in / ali vse obveznosti, stroške, zahteve, vzroke za tožbo, škodo in stroške, ki nastanejo na kakršen koli način v zvezi z vašo kršitvijo katere koli določbe teh pogojev.

 

Ločitev

Če se v skladu z veljavno zakonodajo ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna, se te določbe črtajo, ne da bi to vplivalo na preostale določbe.

 

Sprememba pogojev

JSC Oxon Technologies sme te pogoje kadar koli spremeniti, kot se mu zdi primerno, z uporabo tega spletnega mesta pa boste redno pregledovali te pogoje.

 

Dodelitev

Denarni tok JSC lahko prenaša, prenaša in oddaja podizvajalske pravice in / ali obveznosti v skladu s temi pogoji brez kakršnega koli obvestila. Vendar v skladu s temi pogoji ne smete dodeliti, prenesti ali oddati nobene od svojih pravic in / ali obveznosti.

 

Celotni dogovor

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med JSC Oxon Technologies in vami v zvezi z vašo uporabo te spletne strani in nadomeščajo vse predhodne dogovore in dogovore.

 

Veljavno pravo in pristojnost

Te pogoje urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Litve, Vilne, za reševanje sporov pa se podrejate neizključni pristojnosti državnih in zveznih sodišč v Litvi v Vilni.