Pogoji

Introduction

Ti standardni pogoji spletnega mesta, napisani na tej spletni strani, bodo upravljali vašo uporabo te spletne strani. Ti pogoji se bodo v celoti uporabljali in bodo vplivali na vašo uporabo te spletne strani. Z uporabo tega spletnega mesta ste se strinjali, da sprejemate vse tukaj zapisane pogoje. Te spletne strani ne smete uporabljati, če se ne strinjate s katerim koli od teh standardnih pogojev za spletno mesto.

Mladoletniki ali osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati te spletne strani.

 

Intellectual Property Rights

Poleg vsebine, ki jo imate v skladu s temi pogoji, je JSC Money Flow in / ali njegovi dajalci licenc lastnik vseh pravic intelektualne lastnine in materialov, ki jih vsebuje to spletno mesto.

Omejena licenca vam je odobrena samo za ogled gradiva na tej spletni strani.

 

Restrictions

Izrecno ste omejeni na vse naslednje

  • publishing any Website material in any other media;
  • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
  • publicly performing and/or showing any Website material;
  • using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
  • using this Website in any way that impacts user access to this Website;
  • using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
  • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;
  • using this Website to engage in any advertising or marketing.

Dostop do določenih področij tega spletnega mesta vam ni dovoljen, JSC Money Flow pa vam lahko kadar koli po popolni presoji omeji dostop do katerega koli področja tega spletnega mesta. Vsi uporabniški ID in geslo, ki jih imate za to spletno mesto, so zaupni in tudi vi morate ohraniti zaupnost.

 

Your Content

V teh splošnih pogojih spletnega mesta »Vaša vsebina« pomeni vsako zvočno, video besedilo, slike ali drugo gradivo, ki ga izberete za prikaz na tem spletnem mestu. S prikazovanjem svoje vsebine podeljujete JSC Money Flow neizključno, nepreklicno in nepreklicno licenco po vsem svetu, ki jo je mogoče uporabljati, reproducirati, prilagoditi, objaviti, prevesti in distribuirati v vseh medijih.

Vaša vsebina mora biti vaša in ne sme posegati v pravice tretjih oseb. JSC Money Flow si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila odstrani katero koli vašo vsebino s tega spletnega mesta.

 

No warranties

To spletno mesto je na voljo “takšno, kot je”, z vsemi napakami, denarni tok JSC pa ne daje nobenih izjav ali jamstev kakršne koli vrste, povezane s tem spletnim mestom ali gradivi, ki jih vsebuje to spletno mesto. Prav tako se nič na tem spletnem mestu ne bo razlagalo kot svetovanje.

 

Limitation of liability

V nobenem primeru družba JSC Money Flow, niti kateri koli od njenih uradnikov, direktorjev in zaposlenih ne bo odgovoren za kar koli, kar izhaja iz ali je kakor koli povezano z vašo uporabo te spletne strani, ne glede na to, ali je takšna odgovornost pogodbeno določena. Denarni tok družbe JSC, vključno z njegovimi uradniki, direktorji in zaposlenimi, ne odgovarja za posredno, posledično ali posebno odgovornost, ki izhaja iz ali je kakor koli povezana z vašo uporabo te spletne strani.

 

Indemnification

S tem v celoti pokrivate denarni tok družbe JSC iz in za katero koli in / ali vse obveznosti, stroške, zahteve, vzroke za tožbo, škodo in stroške, ki nastanejo na kakršen koli način v zvezi z vašo kršitvijo katere koli določbe teh pogojev.

 

Severability

Če se v skladu z veljavno zakonodajo ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna, se te določbe črtajo, ne da bi to vplivalo na preostale določbe.

 

Variation of Terms

JSC Money Flow sme te pogoje kadar koli spremeniti, kot se mu zdi primerno, z uporabo tega spletnega mesta pa boste redno pregledovali te pogoje.

 

Assignment

Denarni tok JSC lahko prenaša, prenaša in oddaja podizvajalske pravice in / ali obveznosti v skladu s temi pogoji brez kakršnega koli obvestila. Vendar v skladu s temi pogoji ne smete dodeliti, prenesti ali oddati nobene od svojih pravic in / ali obveznosti.

 

Entire Agreement

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med JSC Money Flow in vami v zvezi z vašo uporabo te spletne strani in nadomeščajo vse predhodne dogovore in dogovore.

 

Governing Law & Jurisdiction

Te pogoje urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Litve, Vilne, za reševanje sporov pa se podrejate neizključni pristojnosti državnih in zveznih sodišč v Litvi v Vilni.