Wycena

Wybierz swój Oxon

, Wycena
 • Wypróbuj wszystkie funkcje naszego systemu za darmo już teraz
, Wycena
Biznes
 • Funkcje połączeń ogólnych
 • Serwis Pomocy i Obsługi Klienta
 • Sprzedaż, marketing i gromadzenie danych
 • Narzędzia produktywności
, Wycena
Biznes plus
 • + System biletowy, e-maile/SMS
 • + Zarządzanie doświadczeniem klienta
 • + Usługa wsparcia
 • + Integracje API z CRM
, Wycena
Przedsiębiorstwo
 • + Czat internetowy
 • + Chatbot
 • + Whatsapp (beta)
 • + Rozmowy wideo
 • + Społeczności: Facebook
 • + NPS
 • + Masowa poczta e-mail i SMS
 • + Wsparcie telefoniczne
Tabela
FUNKCJE WYWOŁAŃ OGÓLNYCH
Biznes
Biznes+
Przedsiębiorstwo
Połączenia są wykonywane lub odbierane przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem technologii WEBRTC
Szczegółowa identyfikacja klienta
Scentralizowana baza danych, która łączy wszystkie kanały komunikacji i informacje o klientach w Oxon Timeline.
Nagrywanie rozmów
Przyczyny zakończenia połączenia z automatycznymi akcjami (wysłanie automatycznego e-maila/sms, utworzenie nowego zgłoszenia, przeniesienie kontaktu do innej bazy danych, zablokowanie numeru klienta)
Komunikacja wielokanałowa typu blended
Utworzenie oddzwonienia lub spotkania
Współpraca między agentami w celu zarządzania sytuacjami i rozwiązywania problemów klientów
Zaawansowane funkcje kontroli połączeń
Wielofunkcyjne przekierowanie połączeń (druga linia, ślepe przekierowanie połączeń, przekierowanie do ulubionych kontaktów)
System oznaczania klientów
Dyspozycje połączeń i uwagi
Profesjonalne narzędzia do badań CATI
Automatyczne rozpoznawanie klientów z CRM lub systemów back-end klienta
Wizualny kreator skryptów wywołania
NPS - "net promoter score". Automatyczny SMS po rozmowie telefonicznej w celu oceny satysfakcji klienta
POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTA I WSPARCIA
Konfiguracja kolejek. Strategie dzwonienia, konfiguracja działań w przypadku, gdy nikt nie odbiera połączenia, harmonogram pracy, automatyczne działania w zależności od sytuacji
IVR - interaktywne rozpoznawanie głosu
Kolejka Poczty Głosowej
Powiadomienia proaktywne
Wywołania i dystrybucja danych zgodnie z tematem wywołania
Bieżące monitorowanie SLA i automatyczne powiadomienia za pośrednictwem SMS lub poczty elektronicznej
Zarządzanie przypadkami i współpraca z agentami
POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE DLA SPRZEDAŻY, MARKETINGU I ZBIERANIA DANYCH
Tryby wybierania ręcznego, półautomatycznego, automatycznego i z listy kontaktów
Dialer predykcyjny
Zgodność z przepisami dotyczącymi połączeń wychodzących
Narzędzia do zarządzania przychodami i prowizjami dla całej kampanii i dla poszczególnych agentów
Ustalanie priorytetów dla list połączeń i leadów w czasie rzeczywistym
Wykrywanie duplikatów
SYSTEM BILETOWY, E-MAILE/SMS
Automatyczna konwersja emaila do biletu
Zarządzanie kolejką biletów
Grupy biletowe dla zapytań masowych
Łączenie biletów
Uwagi wewnętrzne
Szablony E-mail/Ticketing z dynamicznymi polami
Etykiety biletowe
Własne pola biletowe
Historia interakcji z klientem
Połączenie z biletem
Wsparcie pierwszej i drugiej linii ticketingu
Automatyczne badanie satysfakcji klienta po zamknięciu zgłoszenia
Masowe wysyłanie e-maili i SMS-ów do wybranych baz kontaktów
Indywidualne pisanie e-maili/smsów na życzenie lub po rozmowie telefonicznej
WEB-CHAT
Rozmowa w czasie rzeczywistym z klientami poprzez widget webchat
Kolejka czatu
Pełna personalizacja widżetu czatu
Konfigurowalne pozdrowienia
Wielokrotne brandingi
Transfer plików pomiędzy agentem a klientem
„Offline” lub nieodebrana zmiana czatu na bilet
Przekazywanie czatu między agentami
Połączenie z czatu
Ocena satysfakcji
SPOŁECZNOŚCIOWE: FACEBOOK
Rozmowy w czasie rzeczywistym z klientami poprzez Facebook Messenger
Historia czatu na Facebooku
Historia interakcji z klientem
Integracja z nieograniczoną liczbą stron na Facebooku
Transfer plików pomiędzy agentem a klientem
Dostosowywane powitania, wiadomości poza pracą
NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ
Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów
Monitorowanie agentów i połączeń w czasie rzeczywistym oraz ocena ich wydajności przez lidera zespołu
Obszerne raporty historyczne dotyczące omni-channel
Ulubione raporty
Harmonogram raportów
Eksport do excel i csv
Administrator przez Internet
Agenci domowi i zdalni
Historia kontaktu Oś czasu
Dziennik czasu pracy agenta. Away, cofe break log
Elastyczne godziny pracy | Łatwe dodawanie pracowników tymczasowych w razie potrzeby
Tabele danych, wykresy i wykresy
Automatyczne oddzielanie listy kontaktów
Agent kalendarza wszystkie zadania, spotkania, callbacks. Monitorowanie przez lidera zespołu
Pola własne (klient, firma, bilet)
Integracje API z CRM i innymi systemami back-end
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I DOŚWIADCZENIEM KLIENTA
Konfigurowalne formularze oceny
Przeprowadzanie badań satysfakcji w kanale omni-channel
Pełna interakcja z klientem na różnych kanałach
Śledzenie poziomu usług w ramach kampanii
USŁUGA WSPARCIA
Obsługa telefoniczna
Obsługa poczty elektronicznej
Dedykowany opiekun klienta
Trener onboardingu (dodatkowe opłaty)
ZAPROSZENIA VIDEO
Ogólne funkcje połączeń wideo
CHATBOT
Ogólne cechy Chatbota