Noteikumi un nosacījumi

Ievads

Šie vietnes noteikumi, kas rakstīti šajā tīmekļa vietnē, pārvalda šīs vietnes lietošanu. Šie Noteikumi tiks pilnībā piemēroti un ietekmēs šīs vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni, jūs piekritāt pieņemt visus šeit rakstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, ja nepiekrītat kādam no šiem Vietnes standarta noteikumiem un nosacījumiem.

Nepilngadīgajiem vai cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem, nav atļauts izmantot šo vietni.

 

Intelektuālā īpašuma tiesības

Saskaņā ar šiem noteikumiem AS Oxon Technologies un / vai tās licences devējiem, izņemot saturu, kas jums pieder, pieder visas šajā vietnē iekļautās intelektuālā īpašuma tiesības un materiāli.

Jums tiek piešķirta ierobežota licence tikai nolūkā apskatīt šajā vietnē esošo materiālu.

 

Ierobežojumi

Jums ir īpaši ierobežotas visas šīs darbības

  • jebkura vietnes materiāla publicēšana citos plašsaziņas līdzekļos;
  • jebkura Vietnes materiāla pārdošana, apakšlicencēšana un / vai citāda komercializācija;
  • publiski veicot un / vai parādot jebkuru Vietnes materiālu;
  • izmantot šo vietni jebkādā veidā, kas kaitē vai var kaitēt šai vietnei;
  • šīs vietnes izmantošana jebkādā veidā, kas ietekmē lietotāju piekļuvi šai vietnei;
  • šīs vietnes izmantošana pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem vai jebkādā veidā var nodarīt kaitējumu vietnei vai jebkurai personai vai uzņēmējdarbības vienībai;
  • iesaistīšanās datu vākšanā, datu vākšanā, datu iegūšanā vai citā līdzīgā darbībā saistībā ar šo vietni;
  • šīs vietnes izmantošana, lai iesaistītos jebkādā reklamēšanā vai mārketingā.

Jums ir ierobežota piekļuve noteiktām šīs vietnes jomām, un AS Oxon Technologies var vēl vairāk ierobežot piekļuvi jebkurai šīs tīmekļa vietnes teritorijai jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem. Jebkurš lietotāja ID un parole, kas jums var būt šai vietnei, ir konfidenciāla, un jums arī jāsaglabā konfidencialitāte.

 

Jūsu saturs

Šajos Vietnes standarta noteikumos un nosacījumos “jūsu saturs” nozīmē jebkuru audio, video tekstu, attēlus vai citu materiālu, kuru izvēlaties parādīt šajā vietnē. Parādot savu saturu, jūs piešķirat AS Oxon Technologies neekskluzīvu, visā pasaulē neatsaucamu, apakšlicencējamu licenci tā izmantošanai, reproducēšanai, pielāgošanai, publicēšanai, tulkošanai un izplatīšanai visos medijos.

Jūsu saturam ir jābūt jūsu pašu saturam, un tas nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības. AS Oxon Technologies patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt jebkuru jūsu saturu no šīs tīmekļa vietnes.

 

Nav garantiju

Šī vietne tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, ar visām kļūdām, un AS Oxon Technologies neizsaka nekādas saistības vai garantijas, kas saistītas ar šo vietni vai šajā vietnē esošajiem materiāliem. Turklāt nekas, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē, netiks interpretēts kā padoms jums.

 

Atbildības ierobežošana

Nekādā gadījumā ne AS Oxon Technologies, ne kāds no tās amatpersonām, direktoriem un darbiniekiem nav atbildīgs par jebko, kas izriet no vai jebkādā veidā saistīts ar jūsu šīs vietnes izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai uz šādu atbildību attiecas līgums. AS Oxon Technologies, ieskaitot tās darbiniekus, direktorus un darbiniekus, neuzņemas atbildību par jebkādu netiešu, izrietošu vai īpašu atbildību, kas izriet no vai jebkādā veidā saistīta ar jūsu lietošanu šajā Vietnē.

 

Atlīdzināšana

Ar šo jūs pilnībā kompensējat AS Naudas plūsma no un pret visām un / vai visām saistībām, izmaksām, prasībām, rīcības cēloņiem, zaudējumiem un izdevumiem, kas jebkādā veidā saistīti ar jūsu šo noteikumu noteikumu pārkāpšanu.

 

Sadalāmība

Ja kāds no šo Noteikumu noteikumiem tiek atzīts par nederīgu saskaņā ar jebkuru piemērojamo likumu, šie noteikumi tiek dzēsti, neietekmējot pārējos šo noteikumu noteikumus.

 

Noteikumu variācija

A / s Oxon Technologies ir atļauts jebkurā laikā pārskatīt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem, un, izmantojot šo vietni, jums ir jāpārskata šie noteikumi regulāri.

 

Uzdevums

AS Oxon Technologies ir atļauts bez jebkāda paziņojuma piešķirt, nodot un nodot apakšlīgumam savas tiesības un / vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tomēr jums nav atļauts piešķirt, nodot vai slēgt apakšlīgumā nevienu no savām tiesībām un / vai pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

Visa vienošanās

Šie Noteikumi ir viss līgums starp AS Oxon Technologies un jums saistībā ar šīs vietnes lietošanu, un tie aizstāj visus iepriekšējos līgumus un vienošanos.

 

Regulējošie tiesību akti un piekritība

Šie Noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti saskaņā ar Lietuvas štata, Viļņas likumiem, un jūs jebkuru strīdu risināšanai pakļaujaties neekskluzīvai valsts un federālo tiesu jurisdikcijai, kas atrodas Lietuvā, Viļņā.