Terminai ir sąlygos

Įvadas

Šios Svetainės standartinės sąlygos, parašytos šiame tinklalapyje, valdys jūsų naudojimąsi šia svetaine. Šios sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate sutikti su visomis čia parašytomis sąlygomis. Negalite naudotis šia svetaine, jei nesutinkate su bet kuria iš šių svetainės standartinių sąlygų.

Nepilnamečiams ar jaunesniems nei 18 metų žmonėms neleidžiama naudotis šia svetaine.

 

Intelektinės nuosavybės teisės

Pagal šias sąlygas, išskyrus turimą turinį, UAB „Oxon Technologijos“ ir (arba) jos licencijos išdavėjai priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir medžiaga, esanti šioje svetainėje.

Jums suteikiama ribota licencija tik norint peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

 

Apribojimai

Jums yra specialiai apriboti visi šie dalykai

  • paskelbti bet kokią svetainės medžiagą bet kurioje kitoje laikmenoje;
  • bet kurios Svetainės medžiagos pardavimas, sublicencija ir (arba) kitokia komercializacija;
  • viešai atliekant ir (arba) rodant bet kokią Svetainės medžiagą;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris kenkia ar gali pakenkti šiai svetainei;
  • naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris daro įtaką vartotojo prieigai prie šios svetainės;
  • naudojimasis šia svetaine prieštaraujant galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba bet kokiu būdu gali pakenkti svetainei, bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
  • užsiimti bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų rinkimu ar bet kokia kita panašia veikla, susijusia su šia svetaine;
  • naudoti šią svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.

Tam tikroms šios svetainės sritims jūs negalite leisti naudotis, o UAB „Oxon Technologijos“ gali dar labiau apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios svetainės sričių, bet kuriuo metu, savo nuožiūra. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje svetainėje, yra konfidencialūs, taip pat turite išlaikyti konfidencialumą.

 

Jūsų turinys

Šiose svetainės standartinėse sąlygose ir nuostatose „jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Rodydami savo turinį, jūs suteikiate UAB „Oxon Technologijos“ neišskirtinę, visame pasaulyje neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, dauginti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti bet kurioje ir visose laikmenose.

Jūsų turinys turi būti jūsų pačių ir neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių. UAB „Oxon Technologijos“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kurį jūsų turinį iš šios svetainės.

 

Jokių garantijų

Ši svetainė pateikiama tokia, kokia yra, su visais gedimais, o UAB „Oxon Technologijos“ nereiškia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia svetaine ar šioje svetainėje esančia medžiaga. Be to, niekas šioje svetainėje nėra aiškinama kaip patarimas jums.

 

Atsakomybės apribojimas

Jokiu būdu nei UAB „Oxon Technologijos“, nei jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai nėra atsakingi už nieką, kylantį ar kaip nors susijusį su jūsų naudojimusi šia svetaine, neatsižvelgiant į tai, ar tokia atsakomybė yra sutartinė. UAB „Oxon Technologijos“, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, nebus atsakinga už jokią netiesioginę, netiesioginę ar specialią atsakomybę, atsirandančią dėl ar bet kokiu būdu susijusio su jūsų naudojimusi šia svetaine.

 

Žalos atlyginimas

Jūs visiškai kompensuojate UAB „Oxon Technologijos“ iš ir (arba) visus įsipareigojimus, išlaidas, reikalavimus, veiksmų priežastis, žalą ir išlaidas, kylančias bet kokiu būdu, susijusį su bet kurios iš šių sąlygų nuostatų pažeidimu.

 

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal bet kurį taikomą įstatymą, tokios nuostatos ištrinamos nepažeidžiant likusių šių nuostatų.

 

Sąlygų keitimas

UAB „Oxon Technologijos“ leidžiama bet kada peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra. Naudodamiesi šia svetaine turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias Sąlygas.

 

Užduotis

UAB „Oxon Technologijos“ leidžiama be jokių pranešimų perleisti, perduoti ir perduoti subrangos sutartimi savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas. Tačiau jums neleidžiama priskirti, perduoti ar perduoti subrangos jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas.

 

Pilnas susitarimas

Šios sąlygos sudaro visą UAB „Oxon Technologijos“ ir jūsų sutartį, susijusią su jūsų naudojimusi šia svetaine, ir pakeičia visas ankstesnes sutartis ir supratimą.

 

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šios Sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos valstybės, Vilniaus įstatymais, o ginčams spręsti jūs pateikiate neišimtinę valstybės ir federalinių teismų, esančių Lietuvoje, Vilniuje, jurisdikciją.