karriärer

Gå med i vårt uppdrag att bygga kundvänskap

Här i Oxon följer vi regeln folk först.
Här samlas människor från alla samhällsskikt, förenade av en känsla av vänskap och tillhörighet.
, karriärer
, karriärer

Där vi började

Vi började som fyra vänner förenade av samma idé att radikalt ändra kvaliteten på kundtjänsten, samtidigt som vi började bygga en kultur baserad främst på värden.

Där vi är nu

Nu befinner vi oss i ett större område, med stöd av otroliga riskkapitalföretag och mer än 100 exceptionella Oxon-anställda som arbetar med oss på fyra kontor och på distans hemifrån.
, karriärer

Hur är det att arbeta på Oxon

En rättvis framtid

Sedan starten har vi åtagit oss att bygga en inkluderande kultur. Vi är stolta över att människor från hela världen har kombinerat krafter för att ge Oxon ett universellt perspektiv.

Det finns dock områden där vi helt enkelt behöver göra bättre, och vi uppskattar att det finns perspektiv och upplevelser som många av oss inte förstår helt – ännu.

Vi vill att vår Oxon ska ta med sig sitt verkliga arbete, oavsett nationalitet, ras, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, fysisk förmåga, ålder eller ekonomisk bakgrund. Vi är fast beslutna att lära, växa och utbilda oss om upplevelser utanför våra egna, för vi tror att alla förtjänar en rättvis framtid.