Käyttöehdot

Johdanto

Nämä tälle verkkosivulle kirjoitetut verkkosivuston vakioehdot hallitsevat tämän verkkosivuston käyttöä. Näitä ehtoja sovelletaan täysimääräisesti ja ne vaikuttavat tämän verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että hyväksyt kaikki tässä kirjoitetut ehdot. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa, jos olet eri mieltä näistä verkkosivuston vakioehdoista.

Alaikäiset tai alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä verkkosivustoa.

 

Immateriaalioikeudet

Näiden ehtojen lisäksi JSC Oxon Technologies ja / tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki tämän verkkosivuston immateriaalioikeudet ja materiaalit paitsi omistamasi sisällön.

Sinulle myönnetään rajoitettu käyttöoikeus vain tällä verkkosivustolla olevan materiaalin katseluun.

 

Rajoitukset

Sinua rajoittavat kaikki seuraavat asiat

  • minkä tahansa verkkosivustomateriaalin julkaiseminen missä tahansa muussa mediassa;
  • minkä tahansa verkkosivustomateriaalin myynti, alilisensointi ja / tai muuten kaupallistaminen;
  • verkkosivustomateriaalin julkinen esittely ja / tai näyttäminen;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen millään tavalla, joka on tai voi vahingoittaa tätä verkkosivustoa;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen millään tavalla, joka vaikuttaa käyttäjien pääsyyn tähän verkkosivustoon;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen sovellettavien lakien ja asetusten vastaisesti tai millään tavalla voi vahingoittaa verkkosivustoa tai muita henkilöitä tai yrityksiä;
  • osallistuminen mihin tahansa tiedonhankintaan, tiedonkeruuseen, tiedonkeruuseen tai muuhun vastaavaan toimintaan liittyen tähän verkkosivustoon;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen mainontaan tai markkinointiin.

Tiettyjen tämän verkkosivuston alueiden käyttöoikeus on rajoitettu sinulta, ja JSC Oxon Technologies voi edelleen rajoittaa sinun pääsyäsi tämän verkkosivuston alueille milloin tahansa, ehdottoman harkinnan mukaan. Kaikki tämän verkkosivuston käyttäjätunnukset ja salasanat ovat luottamuksellisia, ja sinun on myös säilytettävä luottamuksellisuus.

 

Sinun sisältösi

Näissä verkkosivuston vakioehdoissa “sisältösi” tarkoittaa mitä tahansa ääni-, videotekstiä, kuvia tai muuta materiaalia, jonka päätät näyttää tällä verkkosivustolla. Näyttämällä Sisältöäsi myönnät JSC Oxon Technologies ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen peruuttamattoman, alilisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa sitä missä tahansa mediassa.

Sisällön on oltava omaa, eikä se saa rikkoa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. JSC Oxon Technologies pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa Sisältösi tältä verkkosivustolta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

Ei takuita

Tämä verkkosivusto toimitetaan “sellaisenaan” kaikkien virheiden kanssa, eikä JSC Oxon Technologies ilmaise minkäänlaista vakuutusta tai takuuta, joka liittyy tähän verkkosivustoon tai tällä verkkosivustolla olevaan aineistoon. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei myöskään tule tulkita sinulle neuvoja.

 

Vastuun rajoitus

Missään tapauksessa JSC Oxon Technologies, sen yksikön virkamiehet, johtajat ja työntekijät, eivät ole vastuussa mistään, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstä tai millään tavalla liittyy siihen, riippumatta siitä, onko tällainen vastuu sopimuksen mukainen. JSC Oxon Technologies, sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät mukaan lukien, eivät ole vastuussa mistään epäsuorasta, välillisestä tai erityisestä vastuusta, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstä tai millään tavalla siihen liittyvästä.

 

Korvaus

Vakuutat täten täysimääräisesti JSC: n rahavirran kaikista ja / tai kaikista vastuista, kustannuksista, vaatimuksista, toiminnan syistä, vahingoista ja kuluista, jotka johtuvat millään tavalla näiden ehtojen rikkomisesta.

 

Jaettavuus

Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä todetaan pätemättömäksi minkä tahansa sovellettavan lain mukaan, nämä määräykset poistetaan vaikuttamatta jäljempänä oleviin määräyksiin.

 

Ehtojen vaihtelu

JSC Oxon Technologies saa tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sinun odotetaan lukevan nämä ehdot säännöllisesti.

 

Tehtävä

JSC Oxon Technologies saa siirtää, siirtää ja alihankkia näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja / tai velvoitteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai alihankkia mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja / tai velvoitteitasi.

 

Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko JSC Oxon Technologies -yhtiön ja sinun välisen sopimuksen tämän verkkosivuston käytöstäsi ja korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset.

 

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Liettuan osavaltion, Vilnan, lakien mukaisesti. Asiakas kiistojen ratkaisemiseksi annat Liettuassa, Vilnassa sijaitseville osavaltioille ja liittovaltion tuomioistuimille yksinomaisen toimivallan.