E-post och sociala nätverk

E-post och sociala nätverk

Wave
, E-post och sociala nätverk
Facebook messenger
Communicate via Facebook Messenger through Oxon and enhance customer experience by sharing the client information from Oxon database.
Ticketing system
In customer service, a ticketing system or support ticket system takes incoming customer requests for support and automatically generates a customer service ticket.
Shared Inbox
Oxon is a ticketing system that acts as a shared inbox for all your customers’ questions and concerns. This way, no matter what channel the customer uses to contact the company—email, chat, Facebook, etc.— the support agent is always provided with a consistent ticket, making ticket management much easier for the agent to help the customer more quickly solve the issue to their satisfaction.
Collect data
A support ticket system also enables the collection of data that can be used to improve a company’s support team as a whole. The reason for this is a support ticket system allows for an issue tracking system, which gives visibility into the big picture of a support team. So if a specific issue is constantly being raised by multiple customers, the support team can be made aware of the issue and take actions like bug tracking the problem for engineers or providing an efficient self-service solution with help desk software.

Genomsnittlig svarstid

100
minuter

Kundens NPS-poäng

9 /10
poäng

Ruttar e-posttid

0
minuter

Problemlösning

50
minuter
, E-post och sociala nätverk

Delad inkorg för alla dina kunder

Oxon är ett biljettsystem som fungerar som en delad inkorg för alla dina kunders frågor och problem. På detta sätt, oavsett vilken kanal kunden använder för att kontakta företaget – e-post, chatt, Facebook, etc. – får supportagenten alltid en konsekvent biljett. Sådan biljetthantering är mycket lättare för agenten att snabbt hjälpa kunden att lösa problemet till deras tillfredsställelse.
Wave

100 problem – 1 biljett

Ett supportbiljettsystem är byggt för e-supportagenter för att placera kundkommunikation i en enda biljett, allt inom ett organiserat arbetsflöde.
Om samma kund når ut igen kommer supportagenten automatiskt att få tillgång till viktig information om den här kunden: senast begärda support, vad problemet var, problemets lösning och till och med deras väntetid.
En biljett = alla webbkanaler i en + all tidigare historik = snabbare problemlösningstid

Chat-Bot för e-post

Måste du hantera hundratals kundmeddelanden varje dag? Vill du ge ett omedelbart svar på dina kunders enkla frågor? Sluta ladda agenter med det här arbetet, för en chatbot kan göra detta . Vi skapade en chatbot baserad på neurala nätverk som kan känna igen tal / texter och ge svar på ett stort antal frågor. Dessutom skapade vi teknik som gör det möjligt för oss att lära ut det mer och anpassa chattbotten efter dina branschbehov.
För tillfället är den ultimata chatboten tillgänglig för e-post, webbchattar och sociala nätverkschattar. En samtalande chatbot kommer snart att lanseras.
För tillfället är den ultimata chatboten tillgänglig för e-post, webbchattar och chattar på sociala nätverk. Att ringa chatbot kommer snart att lanseras.

Skicka tusentals personliga meddelanden

I den nya eran av överfulla medier är de bästa marknadsföringsmeddelandena mycket personliga. Därför skapade OXON ett personligt marknadsföringsverktyg. Hur fungerar det?
OXON-kommunikationssystemet samlar all information om en kund från olika kommunikationskanaler: vilka produkter han köpte, vilka frågor han öppnade supportbiljetter för, vilken tid han ringde etc. Sedan gör ett filtreringssystem med anpassade taggar OXON att sortera kontaktlistor och använda dem för utskickningskampanjer.

Wave

Full list of Email & Social Network features

Generera automatiskt en biljett när och e-post tas emot
Biljettfördelning
Biljettsortering efter prioritet, ämne, tagg, ursprung
Automatisk kundhälsning
Automatiskt adjö efter att en biljett är stängd
Automatisk e-postdistribution till agenter
Möjlighet att tilldela biljetter enligt färdigheter
Mass e-post och SMS
Hantering av e-postkö
E-postmallar
Avancerad kunddatabas med filter
Utgående e-postkonfiguration och vidarebefordran
E-posthistorikrapporter live på instrumentpanelen
Automatisk kundnöjdhetsundersökning efter stängning av biljetten
Chefer kan kommentera och utvärdera agenternas arbete
Kundkommunikationshistorik
Full integration med Facebook
Kommunikationshistoria i ett fönster
Datahistorik för sociala nätverk rapporterar live spårning på instrumentpanelen