Analytics & Business Management

Analytics & Business Management

OXON hjälper dig att fånga och dra nytta av stora data inom och över ditt företag.

Oxon är effektiv affärsledning

, Analytics & Business Management

Over 200 historical reports

Professionella rapporter hjälper dig att analysera dina kontaktcenterresultat. Inga fler förlorade data, inga fler orimliga beslut.
, Analytics & Business Management

Interactive real-time dashboards

Våra mycket visuella och intuitiva instrumentpaneler ger dig en omedelbar förståelse av kontaktcentrets prestanda. Kraftfulla verktyg visar vad som går bra och var du behöver fokusera resurser på att förbättra din kundupplevelse.
, Analytics & Business Management

Performance tracking

Få tillgång till realtidsövervakning av ditt agentschema, prestandahastigheter, KPI och alla dina mest uppskattade rapporteringsdata och mätvärden.
, Analytics & Business Management

Call & Email surveys

Använd automatisk körning av undersökningsresultat för att förbättra din tjänst och dina agenters arbete mer professionellt.

Vad betyder effektiv personalstyrning med avancerade analysverktyg?

Oxon ger möjlighet att få full inblick i projekt eller kampanjresultat, vilket ger många statistiska siffror. Våra visualiseringsverktyg gör analysprocessen enklare och snabbare.
, Analytics & Business Management

Steg 01

Basera arbetskraftshanteringen på objektiva siffror

Workforce Management spelar en viktig roll i varje företag, så det måste vara objektivt och rimligt. Med Oxon har du god inblick i strategisk arbetskraftsplanering och prestationsanalys. Du kan utvärdera alla kommunikationskanaler och nyckelstatistik såsom interaktionsvolym och genomsnittlig hanteringstid. All agentinformation, såsom arbetstid och kommunikationsprestanda, lagras på ett ställe för att effektivt hantera din organisations arbete.
Steg 02

Samla in data och gör det till riktlinjer

Med Oxon har du en 360-gradersvy av kunden. Tidigare kommunikation, tillfredsställelse, ytterligare information om intressen och preferenser – vi saknar strategisk information och du hittar den i vårt Analytics & Business Management-system.

Wave

Full list of Analytics & Business Management features

More than 30 great tools for effective CRM and HRM.
Schemaläggning av anställda och planering av skift
Historisk dataanalys
Anpassade rapporter
Favoritrapporter
Vidarekopplar samtal
Exportera rapporter i .xls och .csv
Agentinspelnings videoinspelning
Utvärdering av agentsamtal
Anslut till administratörspanelen från valfri webbläsare
Fjärragenters arbete
Detaljerad kundinformation och analys
Instrumentpanel i realtid
Räkning av agenternas arbetstid
Driftsregler: automatisering och uppgiftsskapande
Datatabeller, grafer och diagram
Automatisk databasseparation och distribution
Agentkalender
Möten
Återuppringning
API-integration med CRM
API-integration med företagets interna system (back-end)
Automatisk robo-caller
Spela in och spara samtal i systemet
Anpassningsbara utvärderingsformulär
Full kundinteraktion
NPS - Net Promoter Score
Automatiskt SMS efter ett samtal
Kampanjens servicenivåspårning
Live SLA-övervakning
Auto-aviseringar via SMS eller e-post
Ljudmeddelanden och musik under pauser